Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej - Artykuły filtrowane wg daty: sierpień 2021

Termin składania wniosków od 1 września do 15 września 2021 r. w sekretariacie szkolnym w Woli Wapowskiej.

Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 528 zł. netto za miesiąc sierpień.

Dochód od 1 hektara przeliczeniowego wynosi 308 zł. netto.
Wnioski do pobrania dostępne są na stronie szkoły: http://spwola.pl/index.php/dokumenty