Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej - Artykuły filtrowane wg daty: wrzesień 2022

Od najmłodszych lat w oddziałach przedszkolnych uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych wydarzeniach i uroczystościach. 23 września maluchy ubrani w barwy jesienne, szukały oznak jesieni w szkole i na spacerze. Bawiliśmy się wspaniale. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że Pani Jesień już przyszła. 

30 września obchodziliśmy Święto Chłopców. W tym dniu  dziewczynki wręczały chłopcom upominki, własnoręcznie namalowane laurki, złożyły życzenia, uściskały i ucałowały. Nie brakło także zabawy przy muzyce i słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci.

Od początku roku szkolnego dzieci są zachęcane do aktywnego słuchania czytanego głośno tekstu. Współpracujemy z Filią Miejskiej Biblioteki w Woli Wapowskiej. Z wychowankami bierzemy udział w programie „Książka na start”. Włączamy  rodziców  w kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”.    

309489514_1780552905610907_6879497693888157084_n.jpg309417797_790040995577739_4056709530107339849_n.jpg309417792_646818960133379_5988167698282379479_n.jpg309534124_805334270648168_4526820505152303249_n.jpg309397655_3239564632960468_2553049427414896686_n.jpg309805360_796644058242904_1939811672862694658_n.jpg309946734_876074659935985_860879210907153808_n.jpg309408710_635499464590222_4391087798477227347_n.jpg309255492_678470920565982_4225991994087888897_n.jpg309302893_1132171700730018_6514367322335458498_n.jpg309280378_770109120750177_4094683783067774771_n.jpg309041686_460804209399077_416052359294007337_n.jpg309809113_411502174392403_6195281595323028971_n.jpg309475921_1235307813980825_9182277495584942312_n.jpg309524413_631135478460125_1159620047780122727_n.jpg309457026_417429260506137_668482459255612078_n.jpg309454856_1663220480718271_5606228820066155751_n.jpg309258912_1259531798225889_2693250864368425702_n.jpg310013314_615718776893157_7222347183378575677_n.jpg309558442_404685828497944_158505307262617376_n.jpg


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website secured by Security Audit Systems, visit our cyber security website
30 wrzesień 2022

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

czek

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

W ramach programu nasza szkoła otrzymała 2 zestawy:

- pracownia Druku 3D SkrilLab Zestaw5809 – OVAT/A

- drukarka 3DVAT do Pracowni Druku 3D

- mikrokontroler Arduino zestaw

- aparat Sony ZV – 1

- statyw do aparatu i kamery

- zestaw lamp światłą ciągłego Glareone

- mikrofon kierunkowy Saramonic Vmiic- Mini

- mikroport Saramonic Blin 500 B1

- gimbal do aparatu fotograficznego i kamery

- laptop Acer

- stacja lutownicza

W/w wyposażenie zostanie wykorzystane do prowadzenia zajęć edukacyjnych na wszystkich lekcjach oraz w ramach innych zajęć edukacyjnych, a także kół zainteresowań.

W tym roku również nasza szkoła w Woli Wapowskiej, przystąpiła do tej ogólnopolskiej akcji.  Uczniowie klasy naszej szkoły  z zaangażowaniem zabrali się do pracy i posprzątali teren wokół szkoły.

Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze”.

Pierwsza Akcja Sprzątania Świata w Polsce odbyła się w 1994 r. Do Polski ideę sprzątania świata przeniosła pani Mira Stanisławska-Meysztowicz, która na stałe mieszka w Australii. Od tamtej pory, co roku we wrześniu odbywa się finał akcji, której krajowym koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia.

Data Sprzątania Świata została wyznaczona na koniec września, z uwagi na ogromny wzrost liczby odpadów w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym.

Jak sama nazwa mówi „Sprzątania Świata” [z ang. Clean Up the World] globalna, ekologiczna międzynarodowa akcja, w której łączy się manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną nad jego oczyszczeniem.

Akcja ta znana jest na całej kuli ziemskiej, dlatego też każdy z nas zapytany o sprzątanie świata, wie o co chodzi i sam zapewne brał udział jako uczeń, czy rodzic w którejś z minionych edycji tej akcji.

Na pytanie, dlaczego pomimo upływu lat nadal sprzątamy? Możemy udzielić prostej odpowiedzi – bo nadal śmiecimy. Porzucone śmieci znajdujemy w miejscach z natury pięknych – lasach,  łąkach, gdzie zwykle szukamy wytchnienia, odpoczynku od codziennej pracy i obowiązków. Dlatego, tym bardziej niezbędna jest edukacja ekologiczna prowadzona już od najmłodszych lat.

Mając na uwadze hasło tegorocznej kampanii, że „Wszystkie śmieci są nasze ”, zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w sprzątaniu naszej Matki Ziemi promując przesłanie i  działanie, by nie śmiecić i segregować odpady !

306726026_486718346650040_754637056652583049_n.jpg306784302_1504567699968528_1751937247930563736_n.jpg307529260_2357778234362867_9780131505703604_n.jpg306766606_1479999462464901_1100518386031557479_n.jpg306769168_645877013522970_8865614044742186810_n.jpg307289222_628868642290437_2873350208600607145_n.jpg307420301_614735850131711_2402536228113889038_n.jpg307384077_821903992503006_5875865501508657603_n.jpg306622013_434116105480353_6603545852353225934_n.jpg307071473_774772517081949_2047566293755651847_n.jpg307265766_763898821348705_8835092694238494564_n.jpg306660062_3458181234507943_3512284017773305941_n.jpg306709533_1088295401877111_8477577732122415794_n.jpg306776833_3218632175120544_7817134095701082909_n.jpg307218285_627471125552912_4070389295681975933_n.jpg307389168_1426033014561318_4024654848942811523_n.jpg306640395_410702877842650_3482063320708254821_n.jpg307044415_918438762448977_2235498753348150651_n.jpg306731973_1446447329209743_6420354856827789594_n.jpg307106095_1813648872319051_3841803547394718922_n.jpg


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website secured by Security Audit Systems, visit our cyber security website
05 wrzesień 2022

Wniosek na stypendium

Informacja:

Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 600,00 zł. netto (za m-c sierpień)

Dochód  od  1 hektara przeliczeniowego wynosi 345,00 zł. netto.

Wypełniony wniosek należy składać w terminie od 1 września do 15 września br.

Wniosek i oświadczenie dostępne są na stronie szkoły: http://spwola.pl/index.php/dokumenty