Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej na rok 2022/2023:


Przewodnicząca – Oliwia Jasińska

Zastępca Przewodniczącego –  Filip Jasinski

Protokolant -  Laura Zaleska

Członkowie: Igor Sołtysiak, Igor Robakowski

Opiekunowie Samorządu - mgr Ewa Pacholska

Każdego dnia, w każdej szkole...

a także w naszej :-) szkola

Więcej w tej kategorii: Patron »